Phát triển 12 khu công nghiệp (KCN), thu hút 9 tỷ USD, đầu tư khoảng 100 dự án thuộc các lĩnh vực hạ tầng giao thông, bất động sản, môi trường, cảng, cấp nước... là thành quả của Tổng Công ty phát tri...

Tiêu điểm

Biên bản Họp và Nghị quyết Đại Đồng cổ đông lần th...

Ngày 25/1/2016, Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp tiến hành Đại hội đồng cổ ...

Tổng Công ty CP Phát triển KCN tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ I

Ngày 25/01/2016, Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi) đã tổ chức họp...

Tổng Công ty Sonadezi: ¼ thế kỷ tự hào

Phát triển 12 khu công nghiệp (KCN), thu hút 9 tỷ USD, đầu tư khoảng 100 dự án thuộc các l...

KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY MỚI CỦA CÔNG TY HỮU HẠN CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC TOÀN CẦU TẠI KCN GIANG ĐIỀN

Hôm nay, ngày 23/11/2015, Công ty Hữu hạn cơ khí Động Lực Toàn Cầu long trọng tổ chức khán...

Đồng Nai đón dự án công nghiệp hỗ trợ

Ngày 22/9/2015, Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận đầu t...
Thông tin
Chọn ngôn ngữ


Bình chọn
Bạn thấy giao diện này thế nào