BizLIVE - Mở rộng tỷ lệ sở hữu nước ngoài; Ngân hàng chỉ được mua nợ khi có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; Quy định mới về hỗ trợ việc làm, trợ cấp thất nghiệp... là những chính sách mới đáng chú ý có hiệu lực...

Tiêu điểm

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2015...

BizLIVE - Mở rộng tỷ lệ sở hữu nước ngoài; Ngân hàng chỉ được mua nợ khi có tỷ lệ nợ xấu d...

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8

(Chinhphu.vn) - Ngày 31/8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ họp p...

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần 24-28/8

(Chinhphu.vn) - Kiên quyết giải thể quỹ hoạt động không hiệu quả; tăng cường quản lý sản x...

UB Thường vụ Quốc hội cho ý kiến các Luật mới

(Chinhphu.vn) - Ngày 11/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chương trình của phiên họp t...

Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020

​Ngày 20 tháng 7 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5512/KH-UBND về việc phát triển ...

Khu công nghiệp Giang Điền

KCN Giang Điền đã sẵn sàng để nhà đầu tư triển khai ngay dự án với diện tích từ 01ha đến hơn 20ha, tại khu công nghiệp hiện cũng đã có các sản phẩm nhà xưởng xây dựng sẵn với diện tích linh hoạt từ 384m2 đến 10.000m2 phù hợp với nhu cầu đa dạng của các nhà đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời, tại khu công nghiệp này, nhà đầu tư cũng có thể yêu cầu xây dựng các nhà xưởng theo các yêu cầu chuyên biệt về diện tích và trang thiết bị kỹ thuật

Thông tin
Chọn ngôn ngữ


Bình chọn
Bạn thấy giao diện này thế nào
Các tin mới nhất


Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2015


Doanh nghiệp bắt buộc phải có kế toán trưởng?


Chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng, phối trộn, phân phối xăng sinh học thực hiện Quyết định 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành lộ tr


Thông tư 28/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa Asean


Thông tư 22/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM"


Quyết định 1467/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển các thị trường khu vực thời kỳ 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030


Thông tư liên tịch 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải...


Thông tư 130/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 115/2013/TT-BTC ngày 20/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện


Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8


Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần 24-28/8

Các công ty thành viên