Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Sản xuất và cung cấp nước sạch

Cung cấp nguồn nước sạch phục vụ cho sản xuất công nghiệp và sinh hoạt đô thị trong tỉnh Đồng Nai.