Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Sản xuất gạch, ngói

Sản xuất và cung cấp gạch ngói cho các nhà thầu, nhu cầu xây dựng đơn lẻ của người dân và để xuất khẩu.

Sản xuất bê tông thương phẩm

Sonadezi còn sản xuất và cung cấp bê tông tươi cho các dự án xây dựng của các công ty trong tập đoàn và nhu cầu các đối tác khách hàng xây dựng trong khu vực.

Sản xuất sơn và phụ liệu ngành sơn

- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm ngành sơn. - Xuất nhập khẩu nguyên liệu và sản phẩm liên quan đến ngành sơn. - Dịch vụ thi công về sơn.

Thiết kế - Thi công Xây dựng

Khai thác kinh doanh cát, đất, đá; sản xuất kinh doanh gạch Tuynel, ngói nung; sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm; sản xuất kinh doanh gạch ngói màu cao cấp; kinh doanh xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng; dịch vụ giám định, phân tích, kiểm nghiệm chất lượng vật liệu xây dựng.