Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Khu công nghiệp Biên Hòa I

Khu công nghiệp Biên Hoà I được thành lập từ năm 1963 là khu công nghiệp đầu tiên của Việt Nam với tên gọi vào thời điểm đó là khu kỹ nghệ Biên Hòa do Công ty Quốc gia khuếch trương các khu kỹ nghệ quản lý.    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in