Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Dịch vụ môi trường

Xử lý các loại nước thải, chất thải công nghiệp và đô thị gồm: Đầu tư, quản lý và vận hành các nhà máy xử lý nước thải tại các khu công nghiệp.    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in