Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Sản xuất và cung cấp nước sạch

Cung cấp nguồn nước sạch phục vụ cho sản xuất công nghiệp và sinh hoạt đô thị trong tỉnh Đồng Nai.


Các nhà máy nước chủ yếu cung cấp nước sạch cho Thành phố Biên Hòa, Thị xã Long Khánh, các Trung tâm Huyện thuộc Tỉnh và các Khu công nghiệp trong phạm vi toàn Tỉnh:
- Nhà máy nước Thiện Tân giai đoạn 1 công suất 100.000 m3/ngày đêm;
- Nhà máy nước Biên Hòa công suất 36.000 m3/ngày đêm;
- Nhà máy nước Long Bình công suất 30.000 m3/ngày đêm;
- Nhà máy nước Nhơn Trạch (nước ngầm) công suất 10.000 m3/ngày đêm;
- Nhà máy nước Vĩnh An công suất 2.000 m3/ngày đêm;
- Nhà máy nước Long Khánh công suất 7.000 m3/ngày đêm;
- Nhà máy nước Xuân Lộc công suất 3.000 m3/ngày đêm;

Hiện tại Sonadezi đang đầu tư xây dựng Nhà máy nước Nhơn Trạch giai đoạn 1 công suất 100.000 m3/ngày đêm, đầu tư nâng công suất Nhà máy nước Thiện Tân giai đoạn 2 lên 200.000 m3/ngày đêm dự kiến hoàn thành vào năm 2010, tiếp tục đầu tư nâng công suất Nhà máy nước Nhơn Trạch giai đoạn 2 lên 200.000 m3/ngày đêm dự kiến hoàn thành năm 2015, đầu tư xây dựng Nhà máy nước Gia Tân công suất 30.000 m3/ngày đêm.

 


Cung cấp nước


Nhà máy nước Thiện Tân

Xin bấm vào đây để xem thêm


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in