Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Sản xuất gạch, ngói

Sản xuất và cung cấp gạch ngói cho các nhà thầu, nhu cầu xây dựng đơn lẻ của người dân và để xuất khẩu.


 


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in