Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Sản xuất bê tông thương phẩm

Sonadezi còn sản xuất và cung cấp bê tông tươi cho các dự án xây dựng của các công ty trong tập đoàn và nhu cầu các đối tác khách hàng xây dựng trong khu vực.


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in