Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Thông báo về việc trở thành công ty đại chúng

Thông báo về việc trở thành công ty đại chúng


Kính gửi Quý cổ đông;

Tổng Công ty Sonadezi xin thông báo trở thành công ty đại chúng.

Xin Quý cổ đông vui lòng xem các nội dung kèm theo:

1.      Thông báo trở thành công ty đại chúng.

2.      Thông tin tóm tắt về công ty đại chúng.

3.      Công văn chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng.

Trân trọng.


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in