Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Gia hạn thời gian công bố Báo cáo Tài chính

Gia hạn thời gian công bố Báo cáo Tài chính


Kính gửi Quý cổ đông;

Tổng Công ty Sonadezi xin gửi Công văn gia hạn thời gian công bố BCTC của Ủy Ban Chứng khoán nhà nước.

Xin Quý cổ đông vui lòng xem Công văn kèm theo: Công văn gia hạn thời gian công bố BCTC.
 

Trân trọng.

    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in