Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Giải trình tình hình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN

Giải trình tình hình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN


Kính gửi Quý cổ đông;

Tổng Công ty Sonadezi xin gửi Giải trình tình hình biến động lợi nhuận sau TNDN.

Xin Quý cổ đông vui lòng xem Báo cáo Giải trình kèm theo: Giải trình tình hình biến động lợi nhuận sau TNDN.
 

Trân trọng.


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in