Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Nghị Quyết về thoái vốn của Tổng Công ty Sonadezi tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

Nghị Quyết về thoái vốn của Tổng Công ty Sonadezi tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai


Kính gửi Quý cổ đông;

Tổng Công ty Sonadezi xin thông tin Nghị Quyết về thoái vốn của Tổng Công ty Sonadezi tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Xin Quý cổ đông vui lòng xem Nghị Quyết kèm theo: Nghị quyết thoái vốn của Tổng Công ty Sonadezi.

Trân trọng.


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in