Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2017

Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2017


Kính gửi Quý Cổ đông.

Tổng Công ty Sonadezi xin công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2017 của Tổng Công ty Sonadezi.

Xin Quý cổ đông vui lòng xem nội dung kèm theo:

     1.     Công bố Thông tin trên cổng thông tin điện tử.

2.     Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2017.

3.     Công văn giải trình tình hình biến động.

Trân trọng.


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in