Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Báo kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu năm 2015

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu trong quý 4/2015 và tổng hợp kết quả thực hiện trong năm 2015


Tổng Công ty Sonadezi xin thông báo kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu trong quý 4/2015 và tổng hợp kết quả thực hiện trong năm 2015.

Xin vui lòng xem file theo : Báo cáo 

    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in