Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Quỹ tiền lương năm 2015

Quỹ tiền lương năm 2015


Tổng Công ty Sonadezi xin thông tin về Quỹ tiền lương năm 2015:

1. Quỹ tiền lương của Hội đồng Thành viên và Ban Tổng Giám đốc.


2. Quỹ tiền lương của người lao động.

Trân trọng.

    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in