Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Tài liệu họp cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền

Tài liệu họp cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền


Kính gửi Quý cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền.

Tổng Công ty Sonadezi xin thông tin nội dung họp đến Quý cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền.

Kính mời Quý cổ đông sáng lập xem nội dung kèm theo.

1.      Đề án thành lập Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền.

2.      Dự thảo điều lệ Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền.

       3.      Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp.

       4.      Dự thảo Biên bản góp vốn.

Tổng Công ty Sonadezi xin thông tin đến Quý cổ đông sáng lập.

Trân trọng./.    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in