Tổng Công ty Sonadezi

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền.
Thứ ba, 27/06/2017, 08:32pm (GMT7)

Kính gửi Quý Cổ đông.

Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền xin mời Quý Cổ đồng tham dự Đại hội đồng cổ đông lần đầu.

Kính mời Quý Cổ đông xem nội dung kèm theo.

1.     Thư mời Họp cổ đông lần 1.

2.     Phiếu đăng ký/Ủy quyền dự họp

Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền xin thông báo đến Quý cổ đông.

Trân trọng.

TPH


Bản quyền thuộc về Tổng Công ty Sonadezi.