Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Thông báo về việc ứng cử/đề cử nhân sự vào HĐQT và BKS Công ty CP Sonadezi Giang Điền

Thông báo về việc ứng cử/đề cử nhân sự vào HĐQT và BKS Công ty CP Sonadezi Giang Điền


Kính gửi Quý Cổ đông.

Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền thông báo đến Quý Cổ đông về việc ứng cử/đề cử nhân sự vào HĐQT và BKS.

Kính mời Quý Cổ đông xem tài liệu kèm theo.

1.     Thông báo đề cử nhân sự vào HĐQT, BKS.

2.     Phiếu ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT.

3.     Phiếu ứng cử/đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm soát.

4.     Mẫu Sơ yếu lý lịch.

Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền xin thông báo đến Quý cổ đông.

Trân trọng.


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in