Tổng Công ty Sonadezi

Thông báo về việc ứng cử/đề cử nhân sự vào HĐQT và BKS Công ty CP Sonadezi Giang Điền
Thứ ba, 27/06/2017, 09:05pm (GMT7)

Kính gửi Quý Cổ đông.

Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền thông báo đến Quý Cổ đông về việc ứng cử/đề cử nhân sự vào HĐQT và BKS.

Kính mời Quý Cổ đông xem tài liệu kèm theo.

1.     Thông báo đề cử nhân sự vào HĐQT, BKS.

2.     Phiếu ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT.

3.     Phiếu ứng cử/đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm soát.

4.     Mẫu Sơ yếu lý lịch.

Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền xin thông báo đến Quý cổ đông.

Trân trọng.

TPH


Bản quyền thuộc về Tổng Công ty Sonadezi.