Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Thông báo kết quả đăng ký tham gia Chào bán công khai cổ phần của Tổng Công ty CP Phát triển Khu Công nghiệp tại Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai

Thông báo kết quả đăng ký tham gia Chào bán công khai cổ phần của Tổng Công ty CP Phát triển Khu Công nghiệp tại Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai


Vui lòng xem file đính kèm.

Thông báo kết quả

Trân trọng./.

    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in