Tổng Công ty Sonadezi

Thông báo kết quả đăng ký tham gia Chào bán công khai cổ phần của Tổng Công ty CP Phát triển Khu Công nghiệp tại Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai
Thứ tư, 13/02/2019, 09:00am (GMT7)

Vui lòng xem file đính kèm.

Thông báo kết quả

Trân trọng./.
QTTH


Bản quyền thuộc về Tổng Công ty Sonadezi.