Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Thông báo mời họp cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền

Thông báo mời họp cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền


Kính gửi: Quý cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền.

Tổng Công ty cổ phần phát triển KCN (Tổng Công ty Sonadezi) thông báo mời họp cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền.

Xin Quý cổ đông sáng lập xem nội dung Thông báo mời họp: Thông báo mời họp cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền.

Trân trọng thông báo./.    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in