Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Công bố kết quả đánh giá các doanh nghiệp tham gia Dự án 3 thuộc chương trình: “CẢI CÁCH DNNN VÀ HỖ TRỢ QUẢN TRỊ CÔNG TY”

Công bố kết quả đánh giá các doanh nghiệp tham gia Dự án 3 thuộc chương trình: “ CẢI CÁCH DNNN VÀ HỖ TRỢ QUẢN TRỊ CÔNG TY”


BỘ TÀI CHÍNH – CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

BAN QLDA HTKT “ HỖ TRỢ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH DNNN VÀ HỖ TRỢ QUẢN TRỊ CÔNG TY”

 THÔNG BÁO

 

            Căn  cứ các chỉ tiêu điều kiện biến số theo Quyết định 20/QĐ-BTC ngày 04/01/2012 về việc ban hành tiêu chí và quy trình lựa chọn các doanh nghiệp nhà nước tham gia dự án thuộc Chương trình “ Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty” ;

            Căn cứ về yêu cầu hồ sơ đối với doanh nghiệp có nguyện vọng tham gia Chương trình được đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính ngày 31/12/2013 và hồ sơ bổ sung của các DN;

            Trên cơ sở kết quả đánh giá các tiêu chí điều kiện biến số của Hội đồng Tuyển chọn doanh nghiệp sau khi có sự thống  nhất của Ngân hàng phát triển Châu á và Bộ Tài chính, Ban Quản lý dự án Hỗ trợ kỹ thuật lần 2 cho Chương trình cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty xin thông báo các Doanh nghiệp được lựa chọn vào vòng Đánh giá chuyên sâu và các Doanh nghiệp không đạt yêu cầu để lọt vào vòng Đánh giá chuyên sâu cho dự án 3 thuộc Chương trình “ Cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị công ty” như sau:

1.       Doanh nghiệp được lựa chọn vào vòng Đánh giá chuyên sâu:

-          Tổng công ty lắp máy Việt Nam ( LILAMA)

-          Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng ( LICOGI)

-          Tổng công ty phát triển khu CN ( SONADEZI)

2.       Doanh nghiệp không được lựa chọn vào vòng Đánh giá chuyên sâu:

-          Tổng công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Nam ( Vinaincon)

-          Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam ( Vinaconex)

-          Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ( Vinalines)

Ban QLDA HTKT “ Lần 2 cho Chương trình Cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị công ty” xin trân trọng thông báo./.


Nguồn: http://www.mof.gov.vn/


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in