Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Tăng trưởng Xanh là trọng tâm của Diễn đàn Tiểu vùng Sông Mê Công


(Tinmoitruong.vn)-Chính phủ và các tổ chức dân sự xã hội thuộc sáu nước tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (GMS) sẽ họp mặt trong hai ngày 1và 2 tháng 12 tại Hà Nội nhằm thảo luận cách thức thực hiện mục tiêu về một khu vực thịnh vượng và công bằng hơn thông qua phát triển kinh tế xanh.

>>Giữ gìn hay phá hủy dòng sông Mê Công?

Một góc sông Mê Công - Ảnh minh họa

Hội thảo, được Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường (ISPONRE) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, chủ trì với sự hỗ trợ từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Chính phủ Anh, Chương trình Liên Hợp Quốc về Môi trường (UNEP), WWF và Bộ Ngoại giao Đan Mạch, Danida. Hội nghị sẽ tập trung vào vai trò của nguồn vốn tự nhiên trong quá trình chuyển tiếp sang một nền kinh tế xanh tại khu vực.

“Việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng sinh thái khu vực sông Mê Công có tiềm năng mang lại một lợi ích tuyệt vời”, TS. Geoffrey Blate, Cố vấn cấp cao về Bảo tồn Cảnh quan của WWF Greater Mê Công cho biết. “Bằng cách đầu tư vào bảo tồn đa dạng sinh học và duy trì nguồn vốn tự nhiên, khu vực Tiểu vùng sông Mê Công tạo ra nhiều lựa chọn hơn để tăng trưởng kinh tế, và bảo vệ xã hội khỏi thiên tai và đảm bảo tính bền vững dài hạn trước những biến đổi môi trường mang tính toàn cầu, trong đó có biến đổi khí hậu.”

Khu vực tiểu vùng sông Mê Công là một trong những khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao nhất trên thế giới . Ít nơi trên trái đất mà các liên kết nền tảng giữa con người và sự giàu có của hệ sinh thái lại biểu hiện một cách rõ rệt như vậy. Khoảng 80% dân số phụ thuộc vào sức sản xuất của các hệ sinh thái tự nhiên khỏe mạnh để duy trì các chức năng chủ chốt của hệ sinh thái, như cung cấp nước sạch, thực phẩm và sợi nguyên liệu.

Các quốc gia dọc tiểu vùng sông Mê Công đang dần nhận thức được sự cần thiết của việc tái cấu trúc lại nền kinh tế để phản ánh vai trò thực sự của nguồn vốn tự nhiên trong việc duy trì nền kinh tế và sự thịnh vượng của gần 400 triệu người dân.

“Chúng ta đang khai thác triệt để các thành phần và các quá trình của hệ sinh thái một cách vô tư để mang lại các lợi ích cho con người xã hội và kinh tế”, tiến sỹ Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường bày tỏ. “Phần lớn người dân biết rõ giá trị của ngôi nhà, chiếc xe hay công việc của họ. Nhưng giá trị của các dịch vụ mà các hệ sinh thái mang lại là vấn đề mà chúng ta vẫn còn đang phải tìm hiểu. Với những công cụ và phương thức tiếp cận mới, chúng tôi đang cố gắng đưa những giá trị này vào các hệ thống đánh giá quốc gia.”

Tại cuộc họp vào tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Môi trường của các nước tiểu vùng sông Mê Công mở rộng đã nhận ra rằng việc phát triển kinh tế của tiểu vùng đòi hỏi cơ sở hạ tầng sinh thái phải được cải thiện và quản lý hiệu quả hơn để đáp ứng nhu cầu hiện tại cũng như các nhu cầu mới về thức ăn, nước và năng lượng - là nền tảng đối với với sự tăng trưởng kinh tế trong tương lai và sự thịnh vượng tại khu vực.

Các Bộ trưởng cũng lưu ý rằng, việc duy trì hiệu suất của các hệ sinh thái liên kết trải dài trên tiểu vùng sông Mê Công sẽ tạo ra khả năng chống đỡ linh hoạt trước những tác động đang gia tăng rõ rệt của biến đổi khí hậu. “Hành động hướng tới một nền kinh tế xanh đã đặt đa dạng sinh học khu vực sông Mê Công vào vị trí trung tâm và sự chuyển đổi này là thử thách lớn nhất trong thập kỷ tới.” TS. Blate bổ sung thêm.

Hội thảo sẽ xem xét các mô hình và những cơ hội hợp tác để tăng cường hỗ trợ và khuyến khích đầu tư bền vững tại khu vực này, đồng thời xác định các hoạt động mục tiêu để nhân rộng và tăng cường các hoạt động hiệu quả nhất cũng như điều chỉnh chính sách và quy định trên toàn khu vực.

Với tầm nhìn hướng tới Hội nghị Liên Hợp Quốc (LHQ) về phát triển bền vững Rio +20 tại Brazil vào tháng 6 năm 2012, các đại biểu tham dự hội thảo cũng mong muốn đạt được đề xuất “Lộ trình đến Rio”. Lộ trình này sẽ khái quát hóa mục tiêu về Phát triển Xanh/Kinh tế Xanh đối với khu vực tiểu vùng sông Mê công mở rộng.

Khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) là một khu vực kinh tế tự nhiên bao quanh sông Mê Công, với diện tích là 2.6 triệu km2 và khoảng 326 triệu dân sinh sống. Các nước khu vực GMS bao gồm Cam-pu-chia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa, (đặc biệt là hai tỉnh tự trị Vân Nam và Quảng Tây), Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, My-an-mar, Thái Lan và CHXHCN Việt Nam. Năm 1992, với sự hỗ trợ từ ADB, sáu quốc gia này đã tham dự vào một chương trình hợp tác kinh tế tiểu khu vực được thiết kế nhằm tăng cường mối quan hệ kinh tế giữa các quốc gia.

Mai Lan

    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in