Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Đánh giá tình hình triển khai Quyết định số 43/2009/QĐ-TTg

Ngày 3/6/2011, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức cuộc họp “Đánh giá tình hình triển khai Quyết định số 43/2009/QĐ-TTg ngày 14/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ” ban hành cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương cho xây dựng kết cấu hạ tầng KCN ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, với sự tham dự của đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các KKT của các địa phương trong phạm vi thực hiện Quyết định 43/2009/QĐ-TTg. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông chủ trì cuộc họp.

Ngày 29-7-2011 sẽ diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư Nhật Bản vào Đồng Nai

Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, ngày 29-7-2011 tới tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư Nhật Bản vào Đồng Nai. Hội nghị do UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) phối hợp tổ chức.

Quy hoạch hệ thống cảng biển tại Đồng Nai: gắn liền với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài cảng

Đồng Nai hiện đang tiến hành lập hồ sơ dự án đầu tư tuyến đường liên cảng chạy dọc theo các cảng từ khu vực phà Cát Lái đến tiếp giáp với Khu Công nghiệp Ông Kèo, dài khoảng 15,5km. Việc xây dựng hệ thống đường Liên cảng hướng tới việc quy hoạch hệ thống cảng biển phải gắn liền với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài cảng, đặc biệt là hệ thống giao thông đường bộ.

Trang 257/257: « :: ... 251 252 253 254 255 256 257