Chọn ngôn ngữ


Thông tin

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xí nghiệp Dịch vụ KCN Giang Điền - Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi) có nhu cầu tuyển dụng nhân sự: (1) Nhân viên kỹ thuật; (2) Nhân viên quản trị mạng.    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in