Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai

Hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai
Nguồn: http://dnrtv.org.vn/tin-tuc-n64892/ho-tro-vien-phi-cho-benh-nhan-co-hoan-canh-kho-khan-tai-benh-vien-da-khoa-dong-nai.html

    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in