Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Đồng Nai hợp tác toàn diện với Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam

(ĐN) - Ngày 25-7, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam đã ký kết hợp tác toàn diện với tỉnh


Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ký kết quy chế phối hợp công tác với Đảng ủy Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam.

 Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ký kết quy chế phối hợp công tác với Đảng ủy Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam.
Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ký kết quy chế phối hợp công tác với Đảng ủy Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam.

Theo đó, định kỳ hàng năm hoặc khi cần theo đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam sẽ có báo cáo về kế hoạch sản xuất - kinh doanh của Tổng công ty cao su Đồng Nai cho Tỉnh ủy; phối hợp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đầu tư hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh theo định hướng và quy hoạch. Về lãnh đạo công tác cán bộ, trước khi bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật cán bộ chủ chốt của Tổng công ty cao su Đồng Nai, Đảng ủy tập đoàn sẽ có văn bản thống nhất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi thực hiện; phối hợp chặt về lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào xây dựng nông thôn mới và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Khi có tình hình khẩn cấp và yêu cầu đột xuất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ đề nghị tập đoàn, Tổng công ty cao su Đồng Nai điều động cán bộ, người lao động cùng phương tiện để thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam cũng đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với UBND tỉnh.     

Vân Nam
http://baodongnai.com.vn/


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in