Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Thêm 28 dự án trong nước với vốn đầu tư gần 6.400 tỷ đồng

ĐN)- Sở Kế hoạch và đầu tư cho biết, tính từ đầu năm đến ngày 15-8, toàn tỉnh đã thu hút được 28 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký gần 6.400 tỷ đồng. Trong đó, ở khu vực bên ngoài các khu công nghiệp có 15 dự án, với vốn đăng ký trên 4 ngàn tỷ đồng và bên trong các khu công nghiệp có 13 dự án với vốn đăng ký gần 2,4 ngàn tỷ đồng.Xây dựng nhà xưởng cho thuê tại KCN Long Thành

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, Đồng Nai còn có 6 dự án xin điều chỉnh tăng thêm vốn gần 1.500 tỷ đồng, gồm 2 dự án trong khu công nghiệp và 4 dự án ở ngoài khu công nghiệp.

Như vậy, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 564 dự án đầu tư trong nước còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 131.500 tỷ đồng, gồm 215 dự án ngoài khu công nghiệp và 349 dự án trong khu công nghiệp.

Hương Giang


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in