Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Huyện Trảng Bom: 70% công nhân lao động có chỗ ở phù hợp

ĐN)- Theo thông tin từ Huyện ủy Trảng Bom, toàn huyện hiện có hơn 106 ngàn lao động. Trong đó, khối hành chính sự nghiệp có hơn 4,5 ngàn lao động; khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh có hơn 102 ngàn lao động. Nhận thức về chính trị, trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề của đội ngũ công nhân lao động trên địa bàn huyện những năm qua không ngừng được nâng lên; đời sống, việc làm của công nhân cơ bản ổn định. Đến nay, 70% công nhân lao động có chỗ ở phù hợp với tiêu chuẩn, quy định của Nhà nước và bước đầu cơ bản đáp ứng về đời sống tinh thần cho công nhân.
Phương Hằng


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in