Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Hoàn chỉnh đề án khắc phục ô nhiễm khi di dời KCN Biên Hòa 1

Ngày 30-10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Phúc đã có buổi làm việc với Sở Kế hoạch - đầu tư (KH-ĐT), Tổng công ty Phát triển khu công nghiệp (Sonadezi) và các sở, ngành về đề án di dời KCN Biên Hòa 1.


​KCN Biên Hòa hiện tại có 107 doanh nghiệp, trong đó có 96 doanh nghiệp đang hoạt động, 11 doanh nghiệp chưa triển khai hoặc ngưng hoạt động. Hầu hết các doanh nghiệp đều ủng hộ chủ trương di dời. 

Theo khảo sát của Tổng công ty Sonadezi, có 26 doanh nghiệp muốn tự đầu tư chuyển đổi theo quy hoạch với diện tích 99,1 ha, chiếm tỷ lệ 40%; 7 doanh nghiệp muốn tham gia công ty cổ phần cấp 1 với diện tích 12,1 ha; có 23 doanh nghiệp đồng ý nhận bồi thường và hỗ trợ di dời với diện tích 71,1 ha, chiếm tỷ lệ 29%.

Hiện tại có 3 phương án di dời. Theo phương án 1: UBND tỉnh thành lập Ban quản lý dự án để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư hệ thống hạ tầng chung toàn khu vực và tổ chức đấu giá khai thác quỹ đất của các doanh nghiệp không tự đầu tư. Các doanh nghiệp muốn tự chuyển đổi ngoài việc nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách còn phải có nghĩa vụ đóng góp chi phí đầu tư hạ tầng phân bổ. Doanh nghiệp không muốn chuyển đổi và đồng ý di dời đến vị trí mới thì được hưởng đầy đủ các hỗ trợ di dời theo quy định hiện hành của Nhà nước và các cơ chế đặc thù của dự án. 

hinh6_311014.JPG
Quang cảnh cuộc họp

Phương án 2: Thành lập chủ đầu tư cấp 1 để quản lý, đầu tư hạ tầng chung toàn khu và khai thác quỹ đất của các doanh nghiệp không tự đầu tư. Các doanh nghiệp muốn tự đầu tư chuyển đổi thì được phép thực hiện theo quy hoạch được duyệt. Nếu đồng ý di dời đến vị trí mới sẽ được hưởng đầy đủ các hỗ trợ di dời theo quy định. Theo phương án này, tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong KCN Biên Hòa 1 đều được ưu tiên lựa chọn nếu có nhu cầu trở thành chủ đầu tư cấp 2, thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh các công trình theo quy hoạch được duyệt.

Phương án 3: Thành lập chủ đầu tư cấp 1 để quản lý, đầu tư hạ tầng chung toàn khu, chịu trách nhiệm đóng tiền sử dụng đất cho toàn khu; khai thác quỹ đất của các doanh nghiệp không tự đầu tư và chuyển nhượng lại phần đất cho doanh nghiệp tự chuyển đổi với đơn giá bao gồm chi phí hạ tầng, hỗ trợ di dời phân bổ và tiền sử dụng đất theo quy định hiện hành. Các doanh nghiệp tự chuyển đổi phải đóng tiền sử dụng đất theo quy định hiện hành và chi phí đầu tư hạ tầng, hỗ trợ di dời phân bổ cho chủ đầu tư cấp 1. Các doanh nghiệp muốn tự đầu tư chuyển đổi thì được phép thực hiện theo quy hoạch được duyệt. Các doanh nghiệp đồng ý di dời thì sẽ được hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ theo quy định.

Theo báo cáo của Tổng công ty Sonadezi, tổng mức chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng, bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ di dời cho các doanh nghiệp di dời tại KCN Biên Hòa 1 khoảng 11,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện nay khó khăn là trong trường hợp dự án được xem là dự án xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường, được áp dụng cơ chế ưu đãi về thuế thì đơn giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất của dự án trước thuế là 7,9 triệu đồng/m2. So với giá đất tại khu vực cách trung tâm hành chính đô thị mới Bình Dương chỉ khoảng từ 2,5 - 5 triệu đồng/m2, giá đất trong khu vực dự án quá cao và không phù hợp với tình hình thực tế, rất khó triển khai.

Vì vậy, Tổng công ty Sonadezi kiến nghị UBND tỉnh xem xét kiến nghị cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương cho xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng đặc thù riêng cho dự án.

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Phúc đã có ý kiến chỉ đạo: Đây là dự án có tầm quan trọng đặc biệt, hiệu quả xã hội là chủ yếu, do vậy, đề nghị Tổng công ty Sonadezi hoàn thiện đề án, trong đó rà soát lại các vấn đề liên quan đến dự án như: di dời dân, tái định cư… để có phương án chính xác nhất cung cấp cho Sở KH-ĐT tính toán tổng mức đầu tư thực hiện dự án; đồng thời xem xét xin Chính phủ cho hưởng cơ chế đặc thù hỗ trợ các doanh nghiệp nằm trong diện di dời. 

Phương Linh
Nguồn: 
http://www.dongnai.gov.vn/


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in