Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Kết luận chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Vĩnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2014 và triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự an t

Ngày 30/12/2014, UBND tỉnh ban hành Thông báo kết luận số 12139/TB-UBND chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Vĩnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2014 và triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.


Phát biểu chỉ đạo cuộc họp đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh năm 2015, tiếp tục thực hiện chủ đề Năm an toàn giao thông “Siết chặt quản lý hoạt đôngk kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”, với khẩu hiệu hành động “Tính mạng con người là trên hết”, phấn đấu giảm ít nhất 10% tai nạn giao thông, trong dịp Lễ, Tết 2015 phải giảm ít nhất 10% tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm 2014. Để triển khai thực hiện mục tiêu trên, đồng chí cũng phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương: tiếp tục triển khai Kế hoạch số 5871/KH-UBND ngày 01/7/2014, Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Cục Quản lý Đường bộ IV, Đoạn Quản lý đường thủy 10, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh tổ chức giao thông, phân luồng hợp lý, giảm ùn tắc giao thông đường bộ, tránh va trôi trên đường thủy, bảo đảm an toàn, thông suốt tại các công trình thi công đường bộ đang khai thác. Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Thành viên Ban ATGT tỉnh, UBND cấp huyện, các cơ quan báo, đài thực hiện tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn pháp luật về trật tự an toàn giao thông…Sở GTVT chấn chỉnh công tác quản lý người lái, phương tiện vận tải, công tác đào tạo, sát hạch lái xe, kiểm soát tải trọng xe bảo đảm đúng quy định…
Về việc thực hiện kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT, phục vụ vận chuyển khách đi lại trong Lễ, Tết Ất Mùi 2015, đồng chí yêu cầu Sở GTVT chủ trì, phối hợp Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Cục Quản lý Đường bộ IV, Công an tỉnh và các địa phương tổ chức kiểm tra, chỉnh trang kết cấu giao thông, chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT tại các công trình đang thi công. Các cơ quan báo, đài, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tiến hành tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng khẩu hiệu, thông điệp về quy tắc giao thông, về chủ đề dịp Tết Ất Mùi “Đã uống rượu, bia thì không lái xe”, ….Sở GTVT thông báo trên báo, đài, các doanh nghiệp, trường học về lịch vận chuyển, huy động tối đa phương tiện đi lại của nhân dân, bảo đảm an toàn tại các bến khách ngang sông, các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, huy động tối đa lực lượng Cảnh sát, Thanh tra giao thông kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm…
 
                                                                                                                An Nhiên
Nguồn: 
http://www.dongnai.gov.vn/

    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in