Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8

(Chinhphu.vn) - Ngày 31/8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8/2015.

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần 24-28/8

(Chinhphu.vn) - Kiên quyết giải thể quỹ hoạt động không hiệu quả; tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh than; thêm 3 hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng mẫu... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần 24-28/8/2015.

Thêm 3 hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng mẫu

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Đại hội thi đua yêu nước Khối thi đua 6

Ngày 21/8/2015, Khối thi đua 6 đã tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước. Đến dự Đại hội có đồng chí Trần Minh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy khối DN cùng hàng trăm CBNV tiêu biểu của 7 đơn vị trong khối 6.

UB Thường vụ Quốc hội cho ý kiến các Luật mới

(Chinhphu.vn) - Ngày 11/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chương trình của phiên họp thứ 40, cho ý kiến vào dự án Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và Luật Trưng cầu ý dân.

Một số điểm mới của Luật Tổ chức Chính phủ 2015

(Chinhphu.vn) - Ngày 19/6 tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII, dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua với 7 chương và 50 điều (sau đây gọi là Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015) và theo quy định sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2016. So với Luật hiện hành, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung tương đối cơ bản, toàn diện.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2015

(Chinhphu.vn) - Ưu đãi khi sử dụng nước tiết kiệm; quy định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần;.... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2015.

Thủ tướng đôn đốc tiến độ xây dựng VBQPPL

(Chinhphu.vn) - Song song với việc bảo đảm tiến độ xây dựng các luật, pháp lệnh và văn bản quy định chi tiết, các Bộ, ngành cần đặc biệt chú ý tới công tác phối hợp, tới chất lượng, tính hợp hiến, hợp pháp, tính khả thi của các dự án luật, pháp lệnh, các văn bản quy định chi tiết.

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần 20-24/7/2015

Chinhphu.vn) - Chính sách mới đối với lao động dôi dư; hỗ trợ hộ mới thoát nghèo vay vốn phát triển sản xuất; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xét xử các vụ án lớn;... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần 20-24/7/2015.

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần 6-10/7

(Chinhphu.vn) - Quyết liệt xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; tiếp tục triển khai hội nhập quốc tế; hộ cận nghèo được vay 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài;... là thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 6-10/7/2015.

Trang 5/301: « :: ... 2 3 4 5 6 7 8 ... :: »