Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Triển khai văn bản, công tác thi đua năm 2018

Tổng Công ty Sonadezi thông báo triển khai đến các Công ty thành viên các văn bản về việc thi đua khen thưởng, gồm:

Triển khai văn bản về công tác thi đua khen thưởng

Căn cứ theo văn bản số 252/SNZ-NS ngày 17/5/2018 về việc triển khai văn bản về công tác thi đua khen thưởng. Tổng Công ty Sonadezi thông báo triển khai đến các Công ty thành viên các nội dung sau:

Biểu mẫu thực hiện tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017

Biểu mẫu thực hiện tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017

Triển khai báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016

Triển khai báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016

Triển khai Kế hoạch công tác Thi đua, khen thưởng năm 2017

Tổng Công ty Sonadezi triển khai Chỉ thị và Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2017

Biểu mẫu thực hiện trong công tác thi đua khen thưởng năm 2016

Biểu mẫu thực hiện trong công tác thi đua khen thưởng năm 2016

Công văn số 663/HĐTĐKT ngày 11/7/2016 và Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 15/7/2016

Công văn số 663/HĐTĐKT ngày 11/7/2016 và Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 15/7/2016

Triển khai Công văn số 2902 của UBND tỉnh Đồng Nai

Triển khai Công văn số 2902 của UBND tỉnh Đồng Nai

Triển khai các Văn bản thi đua Khen thưởng

Triển khai các Văn bản thi đua Khen thưởng

Thi đua Khen thưởng: biểu mẫu đính kèm văn bản số 978/PTKCN-NS ngày 12/11/2015 của Tổng Công ty Phát triển KCN về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2015

Thi đua Khen thưởng: biểu mẫu đính kèm văn bản số 978/PTKCN-NS ngày 12/11/2015 của Tổng Công ty Phát triển KCN về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2015

Trang 1/77: 1 2 3 4 5 6 7 ... :: »