Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Biểu mẫu thực hiện tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017

Biểu mẫu thực hiện tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017

Triển khai báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016

Triển khai báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016

Triển khai Kế hoạch công tác Thi đua, khen thưởng năm 2017

Tổng Công ty Sonadezi triển khai Chỉ thị và Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2017

Biểu mẫu thực hiện trong công tác thi đua khen thưởng năm 2016

Biểu mẫu thực hiện trong công tác thi đua khen thưởng năm 2016

Công văn số 663/HĐTĐKT ngày 11/7/2016 và Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 15/7/2016

Công văn số 663/HĐTĐKT ngày 11/7/2016 và Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 15/7/2016

Triển khai Công văn số 2902 của UBND tỉnh Đồng Nai

Triển khai Công văn số 2902 của UBND tỉnh Đồng Nai

Triển khai các Văn bản thi đua Khen thưởng

Triển khai các Văn bản thi đua Khen thưởng

Thi đua Khen thưởng: biểu mẫu đính kèm văn bản số 978/PTKCN-NS ngày 12/11/2015 của Tổng Công ty Phát triển KCN về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2015

Thi đua Khen thưởng: biểu mẫu đính kèm văn bản số 978/PTKCN-NS ngày 12/11/2015 của Tổng Công ty Phát triển KCN về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2015

Hướng dẫn số 937/HD-HD0TĐKT ngày 13/10/2015 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh về việc khen thưởng các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015

Hướng dẫn số 937/HD-HD0TĐKT ngày 13/10/2015 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh về việc khen thưởng các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015

Hành khách được mua hàng miễn thuế trên chuyến bay đến Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 1/11/2015, hành khách được mua hàng miễn thuế trên tàu bay của hãng hàng không được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, đang thực hiện chuyến bay quốc tế đến Việt Nam.

Trang 1/77: 1 2 3 4 5 6 7 ... :: »