Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Triển khai báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016

Triển khai báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016


Kính gửi Các Công ty thành viên.

Tổng Công ty Sonadezi thông báo triển khai đến các Công ty thành viên Báo cáo số 339/BC-HĐTĐKT ngày 10/04/2017 của Hội đồng Thi đua khen thưởng Tỉnh về việc tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016.

Xin vui lòng xem Báo cáo kèm theo: Báo cáo số 339/BC-HĐTĐKT ngày 10/04/2017

Trân trọng thông báo.

    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in