Tổng Công ty Sonadezi

Triển khai báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016
Thứ năm, 27/04/2017, 03:43pm (GMT7)

Kính gửi Các Công ty thành viên.

Tổng Công ty Sonadezi thông báo triển khai đến các Công ty thành viên Báo cáo số 339/BC-HĐTĐKT ngày 10/04/2017 của Hội đồng Thi đua khen thưởng Tỉnh về việc tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016.

Xin vui lòng xem Báo cáo kèm theo: Báo cáo số 339/BC-HĐTĐKT ngày 10/04/2017

Trân trọng thông báo.
BNS


Bản quyền thuộc về Tổng Công ty Sonadezi.