Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Nghị định số 65/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước

Nghị định số 65/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in