Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Biểu mẫu thực hiện tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017

Biểu mẫu thực hiện tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017


Theo Hướng dẫn số 827/SNZ-NS ngày 15/11/2017 về việc Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017. Tổng Công ty Sonadezi xin gửi các biểu mẫu thực hiện, cụ thể như sau:
 
1. Mẫu 01 Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017
2. Mẫu 02 Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 của Cụm
3. Mẫu 03 Tóm tắt thành tích của tập thể
4. Mẫu 04 Mẫu báo cáo thành tích của tập thể
5. Mẫu 05 Danh sách kèm theo tờ trình
6. Mẫu 06 Tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân
7. Mẫu 07 Báo cáo thành tích cá nhân
8. Mẫu 08 Báo cáo sáng kiến
9. Hướng dẫn 1208/HD-BTDKT ngày 30/10/2017 của Ban thi đua khen thưởng tỉnh
 
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc xin vui lòng liên hệ với Ban Nhân sự-Tổng Công ty Sonadezi (điện thoại: 0251.38860 561, số nhánh 144).

    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in