Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Thông báo kết luận Hội nghị sơ kết một năm thực hiện kiểm soát, xử lý vi phạm xe quá tải trọng cho phép và 03 tháng hoạt động của Đoàn kiểm tra 07

Ngày 11 tháng 8 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Thông báo kết luận số 6334/TB-UBND của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh tại Hội nghị sơ kết một năm thực hiện kiểm soát, xử lý vi phạm xe quá tải trọng cho phép và 03 tháng hoạt động của Đoàn kiểm tra 07.​


​Trong năm qua, tình hình vi phạm vận chuyển hàng hóa bằng ô tô quá trọng tải thiết kế, quá trọng tải cầu đường đã có nhiều chuyển biến tích cực, việc vi phạm cơi nới thùng xe, xếp hàng cao vượt quá thành xe; không có dụng cụ che phủ đã giảm một cách rõ rệt và không còn ngang nhiên, thách thức dư luận. Việc tổ chức ký cam kết không xếp và chở hàng quá tải trọng cho phép đã được các Sở, ban ngành, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc, được sự đồng thuận và hưởng ứng mạnh mẽ của người dân và sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, các cấp. 

Tình hình vi phạm vận chuyển hàng hóa bằng ô tô quá trọng tải thiết kế, quá tải trọng cầu đường đã giảm nhiều, tuy nhiên số xe vi phạm vẫn ở mức cao. Vì vậy, một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới là: các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng cần tiếp tục tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự ATGT với các chủ đề “Siết chặt quản lý vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”; tiếp tục tổ chức vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động vận tải, doanh nghiệp khai thác mỏ, sản xuất, kinh doanh vật liệu, bến, cảng chưa ký cam kết phải khẩn trương tổ chức ký và báo cáo về UBND tỉnh, nếu phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm và đưa lên thông tin đại chúng; giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, báo cáo tham mưa UBND tỉnh kiến nghị Bộ GTVT và các đơn vị kinh doanh BOT trên địa bàn sớm triển khai thực hiện việc lắp đặt các cân tải trọng xe tại các trạm thu phí, chỉ đạo sớm xây dựng đường chuyên dụng vào mỏ đá Tân Cang để tránh xe tải đi vào đường dân sinh…

 Đính kèm: Văn bản số 6334/TB-UBND

 

Hoài Tâm
Nguồn: http://www.dongnai.gov.vn/

    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in