Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thể dục, thể thao tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

​Ngày 13/8/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2365/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thể dục, thể thao tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.


Thể dục thể thao là bộ phận quan trọng trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, được cụ thể hóa trong quy hoạch phát triển ngành thể dục thể thao của từng địa phương; phát triển thể dục thể thao là trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội và mỗi người dân; đảm bảo hoạt động thể dục thể thao phát triển theo đúng hướng, ngày càng đa dạng, phong phú, vừa giữ gìn và phát huy các môn thể thao truyền thống, vừa tiếp thu những thành tựu mới về phát triển các môn thể dục thể thao mang tính khoa học, tiên tiến và hiện đại…xây dựng đồng bộ cơ sở vật chất và trang thiết bị cho mạng lưới thể dục thể thao, phát triển các loại hình cơ sở đa chức năng, thực hiện xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao dưới sự quản lý thống nhất của Nhà nước. Đảm bảo các chính sách ưu đãi, khuyến khích mọi thành phần kinh tế và dân cư đầu tư phát triển thể dục thể thao.
 
Quy hoạch phát triển ngành thể dục, thể thao tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên cơ sở thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu: nâng cao hiệu quả quản lý và chỉ đạo các hoạt động TDTT, bảo đảm sự phát triển nhanh, vững chắc, khắc phục tình trạng phân tán, lãng phí nguồn lực; không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống, phục vụ tốt cho công cuộc đổi mới và phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Đổi mới và hoàn thiện hệ thống tuyển chọn, đào tạo tài năng thể thao; gắn kết quả đào tạo các tuyến, các lớp kế cận; nâng cao dần thành tích thi đấu thể thao tại các giải quốc gia và quốc tế
 

Về các chỉ tiêu phát triển từ nay đến năm 2030, bao gồm:

Giai đoạn từ 2015-2020: Cấp tỉnh: hoàn thành việc nâng cao chất lượng trang thiết bị, công nghệ hiện đại tại các thiết chế thể thao; cấp huyện: hoàn thành các công trình thể thao trọng điểm như Nhà thi đấu thể thao, sân vận động, hồ bơi, có 90% huyện, thị xã, thành phố có nhà luyện tập thể thao, hồ bơi.Cấp xã: có trên 50% xã, phường, thị trấn có sân vận động, nhà tập luyện đơn giản và hồ bơi. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trên địa bàn tỉnh chiếm 38.3%, tỷ lệ số gia đình tập luyện thể dục thể thao có từ 25% trở lên; trên 50% số cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức được câu lạc bộ thể dục thể thao…..Đến năm 2020, phấn đấu 50-60% lượt vận động viên vào đội tuyển trẻ, tuyển quốc gia…
 
Giai đoạn từ 2021 đến 2030: tỷ lệ số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt 44%; tỷ lệ số gia đình tập luyện thể dục thể thao từ 30,1% trở lên, trên 80% cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức được câu lạc bộ thể dục thể thao, trên 90% cán bộ công chức tập luyện thường xuyên bộ môn thể dục thể thao…
 
Riêng định hướng phát triển ngành thể dục, thể thao tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 chú trọng đến quy hoạch phát triển TDTT cho mọi người; quy hoạch phát triển thể thao thành tích cao; quy hoạch quỹ đất đáp ứng nhu cầu phát triển thể dục, thể thao; dự báo nhu cầu vốn sự nghiệp và vốn đầu tư xây dựng và đầu tư xây dựng các công trình cấp tỉnh, cấp xã, các công trình thể dục thể thao do các ngành khác quản lý.
 
Để thực hiện Quy hoạch phát triển ngành thể dục, thể thao tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, UBND tỉnh cũng xây dựng các giải pháp về vốn, về nguồn nhân lực cho phát triển thể dục thể thao, về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thể dục thể thao; về công tác xã hội hóa phát triển thể dục thể thao, ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thể dục thể thao và đa dạng hóa các hoạt động và nâng cấp cơ sở vật chất TDTT. 
 

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng phân công trách nhiệm cho các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công để triển khai thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
 

QD-2365-2015-1.pdfQD-2365-2015-1.pdf                                                                                                            Thiên Bảo
Nguồn: 
http://www.dongnai.gov.vn/


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in