Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ngày 31 tháng 8 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2606/QĐ-UBND về việc Thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.​


UBND tỉnh quyết định lấy tháng 10 hàng năm là “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”. Việc tổ chức Tháng hành động hàng năm phải đảm bảo thiết thực với mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp và toàn xã hội quan tâm chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi; phát huy truyền thống “Kính lão trọng thọ”, vận động các nguồn lực xã hội để chăm sóc người cao tuổi…

Theo đó, các nội dung trọng tâm cần thực hiện là: tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của Tháng hành động đến các ngành, các cấp và toàn xã hội; tổ chức vận động các nguồn lực để hỗ trợ, cải thiện đời sống cho người cao tuổi; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc và tư vấn miễn phí về sức khỏe cho người cao tuổi, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, thăm hỏi, tặng quà…

 

 
Các Sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức có liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nội dung Quyết định đề ra. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Đính kèm: Quyết định số 2606/QĐ-UBND

 

Hoài Tâm
Nguồn: 
http://www.dongnai.gov.vn/

    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in