Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Chỉ thị về kiểm soát, ngăn ngừa việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng chất cấm trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh

Ngày 3 tháng 9 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về kiểm soát, ngăn ngừa việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng chất cấm trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.​


​Tình hình sử dụng chất cấm trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đang diễn biến rất phức tạp, gây tâm lý hoang mang cho cộng đồng, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và ảnh hưởng xấu đến tình hình sản xuất, đặc biệt là ngành chăn nuôi heo của tỉnh. Để thực hiện kiểm soát, ngăn ngừa việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và quản lý thức ăn chăn nuôi… Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị cụ thể như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc sử dụng chất cấm tại các cơ sở chăn nuôi và hướng dẫn cho người chăn nuôi biện pháp xử lý những đàn heo có kết quả dương tính với các chất cấm; chỉ đạo Chi cục Thú y tăng cường thực hiện việc lấy mẫu kiểm tra, giám sát chất cấm tại các trang trại chăn nuôi, các cơ sở giết mổ heo, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y…; xây dựng kế hoạch phối hợp với các sở ngành, địa phương liên quan thực hiện “Tháng cao điểm kiểm tra, kiểm soát tình hình sản xuất, kinh doanh, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi”…

UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa có nhiệm vụ phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thực hiện tuyên truyền sâu rộng để nhân dân hiểu rõ các tác hại của chất cấm và thực hiện các biện pháp ngăn ngừa việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; chỉ đạo cấp xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan thú y, tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ những đàn heo tại các hộ chăn nuôi có xét nghiệm dương tính với chất cấm…

Ngoài ra, Chỉ thị cũng nêu rõ trách nhiệm của các đơn vị Sở, ngành, cơ quan, tổ chức, hiệp hội liên quan trong việc kiểm soát, ngăn ngừa việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng chất cấm trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đính kèm: Chỉ thị số 18/CT-UBND

 

Hoài Tâm
Nguồn: http://www.dongnai.gov.vn/

    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in