Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Triển khai thực hiện số 5 Nghị quyết7/NQ-CP ngày 06/8/2015 của Chính phủ đối với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tải trọng xe ô tô.

​​Ngày 03/9/2015, UBND tỉnh ban hành văn bản số 7096/UBND-CNN về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 06/8/2015 của Chính phủ đối với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tải trọng xe ô tô.


​Theo đó, để triển khai thực hiện nghiêm túc Văn bản số 11220/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 06/8/2015 của Chính phủ đối với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tải trọng xe ô tô. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

 

Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp Văn phòng Ban An toàn giao thông, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, UBND các huyện thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa cùng các cơ quan liên quan căn cứ văn bản nêu trên của Bộ Giao thông Vận tải để triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền theo đúng quy định.
 

Đính kèm:CV-7096-2015-1.pdfCV-7096-2015-1.pdf                                                                                                                 

Nguồn: http://www.dongnai.gov.vn/

    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in