Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 06/8/2015 của Chính phủ.

Ngày 25/8/2015, UBND tỉnh ban hành văn bản số 6774/UBND-TH về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 06/8/2015 của Chính phủ.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tiếp tục bám sát mục tiêu đã  đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015, Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 và các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ. Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, chú trọng thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế và các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực đã được cấp thẩm quyền phê duyệt...; đồng thời, tập trung thực hiện một số giải pháp cụ thể:
 
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai chủ động điều hành tăng trưởng tín dụng đi đôi với bảo đảm chất lượng và cơ cấu tín dụng hợp lý, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với một số lĩnh vực rủi ro cao. Đồng thời tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp kiểm soát nợ xấu để hoàn thành mục tiêu đưa tỷ lệ nợ xấu về mức dưới 3% vào cuối năm 2015.
 
Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tăng cường chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tài chính – ngân sách, bảo đảm giữ vững cân đối ngân sách nhà nước năm 2015.Triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý thu, tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu, chuyển giá và xử lý nợ đọng thuế…
 
Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan rà soát tình hình và tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, xử lý dứt điểm các vướng mắc trong phân bổ và thực hiện vốn đầu tư năm 2015…
 
Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp, phát triển kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh tiêu dùng sản phẩm nội địa. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu; kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu phù hợp với các cam kết, thông lệ quốc tế…chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh buôn lậu gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh.
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các sở, ngành và các địa phương tổ chức triển khai quyết liệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên theo dõi sát diễn biến cung – cầu thị trường, khai thác tối đa thị trường trong nước…tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm.Xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn các mặt hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu để nâng cao chất lượng, hiệu quả xuất khẩu và bảo vệ uy tín, thương hiệu hàng Việt Nam…
 
Sở Y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, chủ động các biện pháp phòng, chống dịch trong mùa bão lũ. Phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm. Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đẩy mạnh việc thực hiện Đề án “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài long của người bệnh”.
 
Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ…chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch; thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao theo kế hoạch đã đề ra; tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015 và kế hoạch công tác năm học mới 2015-2016; thực hiện đầy đủ kịp thời và đúng đối tượng các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; rà soát chính sách đối với người có công; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương xử lý các hồ sơ còn tồn đọng…Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các Sở, ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về tải trọng xe ô tô. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công xât dựng các công trình, dự án giao thông trọng điểm. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cảnh sát PCCC chủ động nắm chắc tình hình, trật tự tại cơ sở, tiếp tục triển khai quyết liệt kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, kiềm chế gia tăng các loại tội phạm.
 
Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung triển khai Kế hoạch số 5312/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ…các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh tập trung thông tin tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ…
 
CV-6774-2015-1.pdfCV-6774-2015-1.pdf                                                                                                           Thiên Bảo
Nguồn: 
http://www.dongnai.gov.vn/

    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in