Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Tam An, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 10/9/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2719/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Tam An, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in