Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên” năm 2015

​Ngày 22 tháng 5 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3719/KH-UBND về việc Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên” năm 2015.

Thực hiện nhiệm vụ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015

​Ngày 21 tháng 5 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3711/KH-UBND về việc Thực hiện nhiệm vụ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015.

Thực hiện Chiến lược, Chương trình quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015

Ngày 20 tháng 5 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3672/KH-UBND về thực hiện Chiến lược, Chương trình quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015.​

Thực hiện Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015

Ngày 18 tháng 5 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3574/KH-UBND về việc Thực hiện Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2015

Nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2015 với chủ đề “Cùng nhau tiêu dùng có trách nhiệm vì một trái đất bền vững” nhằm hướng đến nội dung thiết thực với chính mỗi con người, với mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ là sản xuất và tiêu dùng theo hướng bền vững; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 162/KH-STNMT về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2015.

Phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015

Nhằm giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra, góp phần ổn định phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ sức khỏe nhân dân; Ban Chỉ đạo Phòng, chống và loại trừ các bệnh dịch nguy hiểm tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 65/KH-BCĐ về Phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015.

Phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015

Nhằm giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra, góp phần ổn định phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ sức khỏe nhân dân; Ban Chỉ đạo Phòng, chống và loại trừ các bệnh dịch nguy hiểm tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 65/KH-BCĐ về Phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015.

Quyết định điều chỉnh Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Ngày 12/5/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1149/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. ​

Phê duyệt Quy hoạch phát triển Phát thanh Truyền hình tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Ngày 11/5/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1132/QĐ-UBND về Phê duyệt Quy hoạch Phát thanh Truyền hình tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn 2030.​

Kế hoạch đánh giá công vụ năm 2015

Ngày 07/5/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3260/KH-UBND về đánh giá công vụ năm 2015.​

Trang 4/12: « 1 2 3 4 5 6 7 ... :: »