Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Chấn chỉnh và xử lý triệt để tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép

Ngày 03/3/2015, Tỉnh ủy có văn bản số 8045-CV/TU gửi các cấp ủy trực thuộc tỉnh, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Tỉnh đoàn, các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh và xử lý triệt để tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép.​

Thành lập Đoàn Kiểm tra của tỉnh về kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngày 15/4/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 928/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn Kiểm tra của tỉnh về kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 01/5/2015.

Ngày 09/4/2015, Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 61/KH-BATGT về bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 01/5/2015.​

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 01/5/2015.

Ngày 09/4/2015, Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 61/KH-BATGT về bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 01/5/2015.​

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống AIDS; phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015.

Ngày 07/4/2015, Ban chỉ đạo Phòng chống AIDS, TP&TTXH tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 118/KH-BCĐ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống AIDS; phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015.

Thu thập, cập nhật dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 08/4/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2488/KH-UBND về việc thu nhập, cập nhật dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.​

Thực hiện Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Ngày 30/3/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2214/KH-UBND về việc Thực hiện Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Ngày 30/3/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2214/KH-UBND về việc Thực hiện Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện “Chiến lược và quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tìm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngày 25/3/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2083/KH-UBND về triển khai thực hiện “Chiến lược và quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tìm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. ​

Triển khai Chỉ thị 1737/CT-TTg về “Tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay”.

Ngày 20/3/2015, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1964/UBND-TH gửi các Sở Ngoại vụ, Lao động Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh về việc triển khai Chỉ thị 1737/CT-TTg về “Tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay”.

Trang 5/12: « :: ... 2 3 4 5 6 7 8 ... :: »