Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai năm 2015.

Ngày 02/3/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 495/QĐ-UBND về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai năm 2015.​

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai.

Ngày 05/3/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 535/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai. ​

Quyết định ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ngày 31/12/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 77/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. ​

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn Đồng Nai năm 2015.

Ngày 02/3/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1488/KH-UBND về thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn Đồng Nai năm 2015.

Kế hoạch hành động bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2015.

Ngày 30/01/2015, Ban An toàn giao thông tỉnh ban hành Kế hoạch số 849/KH-BATGT kế hoạch hành động bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2015.​

Thực hiện Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Ngày 13/02/2015, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1298/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa về việc thực hiện Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an. ​

Kế hoạch gặp gỡ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015

​Ngày 09 tháng 02 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1145/KH-UBND về việc gặp gỡ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015.

Kế hoạch mở cao điểm vận động toàn dân tham gia tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

​Ngày 15/01/2015, Ban chỉ đạo PC AIDS, TP&TNXH tỉnh ban hành Kế hoạch số 15/KH-BCĐ-PV28 về việc mở cao điểm vận động toàn dân tham gia tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Nai về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015.

Ngày 13/01/2015, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thành Trí – Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Nai chủ trì cuộc họp đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngày 27/01/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trang 6/12: « :: ... 3 4 5 6 7 8 9 ... :: »