Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Ban hành Quy chế quản lý, dạy nghề và tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy taị nơi cư trú và tại các Trung tâm quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngày 31/12/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, dạy nghề và tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú và tại các Trung tâm quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tăng cường công tác phòng, chống hạn hán và xâm nhập mặn, bảo đảm cấp nước cho sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2014-2015.

Ngày 13/01/2015, UBND tỉnh có công văn số 280/UBND-CNN gửi các sở, ngành, địa phương về việc tăng cường công tác phòng, chống hạn hán và xâm nhập mặn, bảo đảm cấp nước cho sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2014-2015.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.

Ngày 13/01/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 289/KH-UBND về triển khai thi hành Luật hôn nhân và gia đình (HN-GĐ) năm 2014.

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 10046/KH-UBND ngày 23/10/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Ngày 29/12/2014, Sở Giáo dục – Đào tạo ban hành Kế hoạch số 3030/KH-SGDĐT về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 10046/KH-UBND ngày 23/10/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh ĐN

Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh ĐN năm 2015

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 10046/KH-UBND ngày 23/10/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

​Ngày 29/12/2014, Sở Giáo dục – Đào tạo ban hành Kế hoạch số 3030/KH-SGDĐT về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 10046/KH-UBND ngày 23/10/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Sữa học đường” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015.

Ngày 31/12/2014, Ban Chỉ đạo Đề án sữa tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 3061/KH-BCĐ về việc triển khai thực hiện Đề án “Sữa học đường” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015.

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Mùi và Lễ hội xuân 2015

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 2620/CĐ-TTg ngày 19/12/2014 về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Mùi và Lễ hội xuân 2015. Ngày 31/12/2014, Chủ tịch UBND tỉnh ra văn bản số 12228/UBND-NC chỉ đạo những công việc cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Mùi và Lễ hội xuân 2015.

Quyết định 16/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2011-2016

Quyết định 16/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2011-2016

Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2015

Ngày 29/12/2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 12114/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2015.

Trang 7/12: « :: ... 4 5 6 7 8 9 10 ... :: »