Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Quyết định 1614/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể "Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020&

Quyết định 1614/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể "Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020"

Quyết định 1605/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành các luật...

Quyết định 1605/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII

Quyết định số 42/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thành lập Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 42/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thành lập Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc bán cổ phần theo lô

Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc bán cổ phần theo lô

Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Triển khai thực hiện văn bản số 11024/BGTVT-VT ngày 19/8/2015 của Bộ Giao thông Vận tải.

Ngày 10/9/2015,UBND tỉnh ban hành văn bản số 7330/UBND-CNN gửi các Sở Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa về việc triển khai thực hiện văn bản số 11024/BGTVT-VT ngày 19/8/2015 của Bộ Giao thông Vận tải.

Tập trung xử lý dứt điểm vi phạm về sử dụng lòng đường, xe tải ben để đá rơi vãi trên Quốc lộ 1K, đường tỉnh 760.

​Ngày 04/9/2015, Ban An toàn giao thông tỉnh có công văn số 146/BATGT gửi Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Trưởng ban ATGT thành phố Biên Hòa về việc tập trung xử lý dứt điểm vi phạm về sử dụng lòng đường, xe tải ben để đá rơi vãi trên Quốc lộ 1K, đường tỉnh 760.

Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Tam An, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 10/9/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2719/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Tam An, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục đại học tỉnh Đồng Nai trong năm học 2015-2016

Ngày 4 tháng 9 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục đại học tỉnh Đồng Nai trong năm học 2015-2016.​

Tăng cường các biện pháp chấn chỉnh tình hình hoạt động các cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngày 11/9/2015, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp chấn chỉnh tình hình hoạt động các cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trang 2/77: « 1 2 3 4 5 6 7 ... :: »